ان تنصرو الله ينصركم و يثبت اقدامكم

وقتی در خیابانهای شلوغ و پردود پایتخت قدم می زنم نکته ای همواره آزارم می دهد و آن اینکه گویا تهرانی ها قوم برترند و به همین دلیل باید انبوه امکانات عمومی برای آنان سرازیر شود و جالب است که این عاج نشینان پرتوقع و غرغرو نه تنها شکرگزار مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران نیستند بلکه از هر فرصتی در جهت نق زدن و احیانا آشوب و خرابکاری استفاده می کنند.

یکی از این امکانات که در آشوبهای اخیر تبدیل به "سمبل" شد، سطلهای زباله یک و نیم متر مکعبی است که بر سر هر کوچه و بن بستی نصب شده و این امکان را به پای تخت نشینان می دهد تا در هر فرصت از شبانه روز زباله هایشان را درون این سطل های بزرگ پرتاب کنند.

در حوادث پس از انتخابات این سطلها تبدیل به "رسانه" سبزها و اغتشاشگران تبدیل شد و اینان به مدد تعداد بسیار انبوه این سطلها و قابلیت اشتعال فراوان آنها خیابانهای تهران را پر از آتش نمودند و جالب آن که به محض سوزاندن این سطلها "شهرداری تهران" در اقدامی عاجل، فورا تدارک سطلهای جدید را می دید تا خدایی نکرده زباله های تهرانیهای اغتشاشگر، یک شب هم بی سطل نماند!!

دردناکی ماجرا آنجاست که وقتی از تهران به سمت شهرستانها  و از ان جمله میبد، روانه می شویم می بینیم نه از جمع کردن های هرشبه زباله توسط شهرداری، خبری هست و نه از آن سطلهای با کمال و جمال(!) و حتی سطلهای کوچک و معمولی هم به تعداد بسیار کمی در سطح شهر یافت می شوند.


تازه با کم کاری شهرداری میبد، همان سطلهای زباله معمولی و کم هم تا مدت زیادی تخلیه نمی شود و مناظری نظیر آنچه در تصاویر خبرنگار "میبدما" مشاهده می فرمایید به وفور، اتفاق می افتد!

متاسفیم که در تفکرات برخی از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران که بنا است حامی مستضعفان و حاشیه نشینان باشد، ضدانقلابها و مترفین و شمال شهریها ارج و قرب بیشتری دارند.

نوشته شده توسط سید مصطفی میرمحمدی در ساعت 11:17 | لینک  |